Jak se stát muslimem, část třetí: Váš další duchovní rozvoj (3/3)

Váš další duchovní rozvoj (3/3)

670px-Become-a-Muslim-Step-12Krok první: Pokračujte ve čtení Koránu
I z překladů významu Koránu v češtině se můžete dozvědět mnoho informací. České překlady se liší, Niklův je psaný starým jazykem, Hrbkův je modernější. V obou nalezneme řadu nepřeností a postrádají krásu originálního Koránu. Mnoho věcí může být z překladů nejasných a proto je nejlepší Korán studovat s lidmi, kteří jsou v tomto ohledu odborně vzdělaní, než se spoléhat na vlastní interpretační schopnosti. Mnoho souvislostí a důvody seslání jednotlivých veršů vlastní intepretací vůbec nemusíme nikdy objevit. V mešitách nebo modlitebnách jistě naleznete ochotné lidi, kteří vám buď sami s Koránem pomůžou, nebo vás odkáží na odborníky, nebo nějaké přednášky a kurzy. Naleznete-li takového člověka nebo místo a budete cítit, že je to pro vaši víru a vzdělání přínosem, můžete si blahopřát. Nabyté znalosti můžete opět porovnávat se znalostmi jiných a přesvědčit se o správném pochopení.

670px-Become-a-Muslim-Step-13Krok druhý: Studujte islámské právo (věda fiqh)
Exituje několik právních škol, ke kterým se můžete a nemusíte hlásit. O studiu islámského práva (šaría) platí totéž, jako o studiu Koránu. Nejdůležitější je najít vhodné a spolehlivé zdroje, a neexistují-li publikace v češtině, zabývající se tím, co chcete zjitit, je nutné se obrátit na odborníky, nejlépe imámy v mešitách.

670px-Become-a-Muslim-Step-14Krok třetí: Ze všeho nejvíc, pracuje na svém osobnostním rozvoji
Bez ohledu na věci, které vás mohou rozčilovat, rozesmutnit nebo štvát, povinností muslimů je snažit se za všech okolností být lepším člověkem. Muslimové věří, že Bůh nás stvořil, abychom měli dobrý a štastný život, který má smysl. Pomáhejte ostatním v rodině, v sousedství, v komunitě i dalším. Buďte otevření, usměvaví a nekřivděte a neubližujte ostatním lidem, ani zvířatům a přírodě. Podporujte své dobré vlastnosti, jako je trpělivost, ochota, odpuštění, vděčnost, dobrá mluva, přesnost, vytrvalost, mírnost, klid a optimismus. Ke všem těmto vlastnostem nám pomáhá život podle islámských zásad (modlitby, půsty, připomínání si Boha, služba komunitě, studium atd.).

Nezapomeňte, že posel Boží nás učil: co se nelíbí vám, nedělejte druhým. A že opravdový věřící je ten, který přeje svému bratrovi (ve víře) to, co si přeje sám sobě.


Blahopřejeme k dočtení tohoto průvodce a doufáme, že byl pro vás užitečný. Připomínáme, že po každé modlitbě může člověk říct k Bohu prosbu s jakýmkoli přáním. Prosíme vás, vzpomeňte ve svých prosbách také nás a všechny, kteří usilují o rozšíření znalostí o islámu, jakožto milosrdenství pro lidstvo, tak jako my vzpomínáme v modlitbách vás.

 

Reklamy