Jak se stát muslimem, část první: Jistota ve víře (1/3)

Jistota ve víře

670px-Become-a-Muslim-Step-11. krok: Ujistěte se, že víte, co to znamená být muslimem.
Islám sám je podle islámské věrouky přirozený stav života. To znamená, že islám je původní a dokonalý stav existence každé bytosti. Když člověk „konvertuje“ k islámu, tak se vlastně jen jedná o návrat k původní přirozenosti.

  • Islám považuje každého, kdo žije ve stavu islámu za muslima, bez ohledu na to, kdy a kde on, nebo ona žije. Například islám nás učí, že Ježíš byl muslim, protože žil v tomto stavu, i když žil před dovršením poselství proroka Mohameda. Muslimové jsou si ve stavu islámu rovni – všichni jsou vzájemní bratři a sestry bez ohledu na věk, původ, dobu přijetí islámu, bohatství – jedni muslimové jsou lepší než druzí pouze úrovní své zbožnosti.
  • Alláh je jméno, jakým se sám Bůh označuje v Koránu. Je to tentýž Bůh, ke kterému vzývali proroci, kteří dali vzniknout dnešnímu judaismu a křesťanství. Věříme, že náš Bůh je jeden. Muslimové také věří v proroky judaismu a křesťanství (např. Ježíše, Mojžíše, Šalamouna a další.), a považují Tóru a Evangelium za Bohem inspirovaná písma (ačkoli se nedochovaly ve své původní podobně).

670px-Become-a-Muslim-Step-22. krok: Přečtěte si islámské věroučné texty.
Korán je základní zdroj islámu a věříme, že je to nezměněné slovo Boží a zakončení a pečeť poselství, kterému předcházela například Tóra a Evangelium. Další velmi důležitý zdroj věrouky jsou hadísy, zaznamenané výroky a činy posla Božího, Mohameda. Jen pomocí znalosti životní praxe Mohameda můžeme správně pochopit Korán a celý islám. Čtení těchto textů vám porozumět věrouce, příběhům, souvislostem, zákonům a dalším věcem, které souvisí s islámskou vírou.

670px-Become-a-Muslim-Step-33. krok: Promluvte si s učenci a imámy
Imámové jsou učenci, kteří vedou v mešitách bohoslužby a další záležitosti v komunitě (oddávání, přednášky…). Imámové jsou vybírání na základě svých znalostí islámského práva a na základě jejich bezúhonnosti a poctivosti. Dobrý a moudrý imám, nebo jiný učenec, bude schopný poradit při vašem rozhodování, zda máte dostatečné informace o islámu a můžete se tedy upřímně a s klidným svědomím prohlásit za muslima nebo muslimku.

670px-Become-a-Muslim-Step-44. krok: Řekněte šahádu
Pokud jste si, že se chcete stát muslimem, vše, co potřebujete udělat je pouze říct šahádu. To je pronesení krátké deklarace své víry. Foneticky česky je text šahády:
Lá iláha illalláh, muhammadun rasúlulláh.

Co přesně znamená šaháda:
لا إله إلا الله   čteno v českém přepise: [lá iláha illalláh]
což znamená v českém významu“Není božstva kromě jediného Boha“

محمد رسول الله   čteno v českém přepise [Muhammadun rasúlulláh]
což znamená v českém významu „Mohamed je Posel Boží“

Pronesením šahády člověk uznává islám, tedy stav, kdy uznává autoritu, atributy a jedinečnost Boha. Islám znamená odevzádní se do tohoto stavu v míru a pokoji. Podmínkami pro uznání této šahády jsou v šaríatském právu všeobecně: 1. znalost významu šahády 2. jistota přesvědčení 3. upřímnost 4. přijmutí šahády se vším, co znamená 5. vyznání s láskou.

Mohlo by vás zajímat: Více o šahádě se dozvíte zde(šaháda – vyznání víry)

670px-Become-a-Muslim-Step-55. krok: Chcete-li se stát oficiálně členem muslimské komunity, řekněte šahádu před svědky
Svědkové nejsou nezbytně nutní proto, abyste se stali muslimem. Bůh zná všechno a ví i o tom, že jste řekli šahádu sami a jste tedy před Bohem muslimy. Chcete-li potvrzení o své víře v komunitě, nebo písemně, je potřeba říct šahádu před svědky = dvěma jinými muslimy.

670px-Become-a-Muslim-Step-66. krok: Umýt se (ritální očista)
Poté, co se stanete muslimem, byste měli udělat ritální velkou očistu – kompletní sprchou s úmyslem rituální očisty – jako formu symbolického očištění. Voda by se měla dotknout každé části těla, včetně vlasů a pokožky hlavy. Znamená to kompletní očištění od minulosti a návrat k čisté podobě. Vězte, že žádné hříchy nejsou tak velké, aby nemohly být odpuštěny. Při pronesení své šahády jsou všechny vaše hříchy odpuštěny a začínáte nový život, soustředěný na duchovno a dobré skutky.


Toto je konec první části. Blahopřejeme ti, bratře či sestro, jestli jsi si vybarl/a cestu islámu. Pro pokračování: Jak se stát muslimem, část druhá: Život podle islámských zásad (2/3)

Reklamy