Alláh

Alláh (arabsky Alláh [الله]) je označení pro Stvořitele, jediného a jedinečného Boha, který se tak sám mnohokrát nazývá v Koránu, viz například (ve významu): „On je Bůh (v Koránu výraz Alláh) – a není božstva kromě Něho – vládce, přesvatý, mír, věrný, ochránce bezpečný, mocný, samovládný, velmožný; oč slavnější je Bůh než vše to, co k Němu přidružují.“ (59:23)

Víra v Boha jediného se nazývá islám.

Víru v Boha popisuje v islámských vědách pojem tewhíd – islámský monoteismus.

 


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy