Islám – WIKI

Islám – WIKI jsou encyklopedické informace o islámu tak, jak vychází z islámských zdrojů a islámské věrouky.


Islám (arabsky [al-islám] الاسلام) je název nábožství, které v současné době vyznává kolem 1,5 miliardy obyvatel země (přibližně každý pátý člověk na světě). Prvním prorokem islámu byl otec všech lidí Adam (s)* a posledním byl Mohamed (s)*

Význam slova jazykově: Slovo je odvozeno z kořene SLM, které dává vzniknout slovům s významem odevzdání se, mír. Islám je označení stavu, kdy se člověk odevzdá v míru svému Stvořiteli.

Význam slova v islámské terminologii: Název náboženství. Ten, kdo deklaruje, že je ve stavu islámu, se nazývá muslim.

Důkazem pro použití tohoto názvu pro náboženství víry v jediného a jedinečného Stvořitele je v Koránu, ve významu: Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství.“ (5:3) a Náboženstvím jediným u Boha jest věru islám.“ (3:19)

Věrouka islámu se označuje jako akída a je stručně shrnuta v tak zvaných článcích víry.

Náboženské povinnosti muslimů jsou shrnuty v tak zvaných pilířích islámu. Náboženské povinnosti a zásady prostupují celým životem muslima a neexistuje hranice mezi „náboženskou“ a „nenáboženskou“ částí života muslima – všechno, co muslim dělá, je součástí jeho víry, od probuzení po usínání. Náboženská (tedy životní) praxe muslima je stanovena v šaría pomocí vědy fiqh.

Komu je islám určen: Islám je univerzální náboženství. Nerozlišuje místo a čas pro svou platnost a praktikovatelnost. Ve stavu islámu může být kdokoli od Adama a Evy až po všechny současníky – pro to, být ve stavu islámu není důležitý etnický původ, věk, pohlaví, vzdělání, fyzický, materiální ani společenský stav.

 


 

* Poznámka:
(s) Za jménem proroků dodávají muslimové z úcty frázi 
alayhi salám“ (Mír s ním), na stránkách naleznete zkratku (s). Za jménem Mohameda se dodává sallalláhu ´alaihi wa sallam“ (kéž mu Alláh požehná a dá mu mír), taktéž zde nalzente zkratku (s).
(r) Za jménem sahábů (společníků Mohameda, první generace muslimů po dovršení islámu v době Proroka. První generací muslimů byli de facto Adam a Eva, druhou generací jejich věřící potomci atd.) se dodává
radiyalláhu ´anhu/´anhumá/´anhum/´anhá (kéž je s ním/nimi/ní) Alláh spokojen. Na stránkách nalznete zkratku (r).

 


Chcete-li vytvořit, rozšířit, nebo doplnit text, napiště na: islamskavyzva@yahoo.com

Reklamy

Zanechat odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s