Islám v Japonsku (a vyvrácení hoaxu)

islamske centrum japonskoNěkteří lidé nám píší kvůli hoaxu (falešné, či úmyslně zavádějící zprávě), který není nový, ale opět koluje v různých variantách na internetu: Islám v Japonsku.

Přitom Japonsko patří k velmi svobodným a progresivním zemím, které mají svou prosperující muslimskou komunitu. Japonsko patří k zemím, o kterých v Česku moc nevíme a není častým tématem médií (dokud nedojde k nějaké katastrofě). Takže hoaxu, přes jeho absurdní obsah, může někdo v dobré víře uvěřit. Nejčastější body tohoto hoaxu:


Lež číslo 1: Japonsko je jediný národ, který neuznává občanství pro muslimy

Japonští muslimové

Japonští muslimové

Realita: Japonská ústava říká: 第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない
Česky: „Všichni lidé jsou si rovni podle zákona, a nedochází k žádné diskriminaci v politických, ekonomických a sociálních vztazích z důvodu rasy, vyznání, pohlaví, společenské postavení nebo rodinného původu.“
Japonsko nesbírá ani nijak neeviduje údaje o náboženství svých obyvatel, ani cizinců, kteří žádají o japonské občanství, nebo pobyt v Japonsku. V zemi žije mnoho Indonésanů, ale i Arabů, kteří získávají občanství stejně, jako ostatní cizinci. V Japonsku žijí Japonci, kteří přijali islám, a jejich potomci, jejichž příběhy můžete shlédnout i v místní televizi.


Lež číslo 2:  V japonsku muslimům nejsou udělována povolení k trvalému pobytu.

Muslimové v Japonsku

Muslimové v Japonsku

Realita: Viz první bod. Navíc formuláře žádosti, v rámci sekulární státní správy, ani kolonku náboženství nemají. Více viz pod 7.


Lež číslo 3: V Japonsku nejsou mešity a islámské modlitebny

Mešita v Kobe (postavena 1935) v roce 1945

Mešita v Kobe (postavena 1935). Foto po bombardování města v roce 1945

Realita: V Japonsku je islám přítomný více než sto let. Za tu dobu byly postaveny desítky mešit.

Dnes funguje po celé zemi téměř stovka mešit a modliteben.

Viz například velmi užitečný a přehledný seznam na google mapách zde:  https://www.google.com/maps

Muslimská komunita v Japonsku je velmi otevřená a pracuje na osvětě a proti předsudkům. Velmi časté jsou dny otevřených dveří, některé mešity je připravují s dalším programem pravidelně při výročí dne otevření mešity (např. islámské centrum – mešita Fukuoka).

Mešita v Kobe dnes

Mešita v Kobe dnes

V posledních letech se na velkých dopravních uzlech staví modlitebny, obsahující místnost na muslimskou rituální očistu, Korán, ukazatel směr qibly (k  posvátné mešitě v Mekce).

Například v Tokiu se letos v létě otevřela modlitebna v obchodním centru: halalfriendlyhotel.com/blog


Lež číslo 4: Je silný zákaz šíření islámu v Japonsku.


Přednáška o islámu v JaponskuRealita: Japonská ústava i vláda se řídí svobodou vyznání a to nejen teoreticky, ale i v praxi. O tom svědčí i každoroční výroční zprávy o svobodě vyznání, například http://www.state.gov.j

Co přesně znamená „silný zákaz“ a šíření islámu“ není jasné. Realitou je, že v Japonsku žije stovka tisíc muslimů, stojí desítky mešit, fungují zde islámské školy a organizace, existují weby a brožury o islámu, volně šířené online i na místě, distribuce Koránu, prohlídky mešit, modlitebny pro muslimy na některých významných dopravních uzlech, programy o islámu v televizi….

japonsko islam osvetaNapříklad v létě proběhla 8. mezinárodní konference o islámu v Japonsku (Tokyo, Hirošima, Fukuoka) podpořená University of Tokyo, se světovými učenci (např. známý Dr. Zakir Naik) i s Japonskými učenci (Ahmad Abu Hakim Maeno) viz http://j-muslims.org/


Lež číslo 5: Na univerzitě v Japonsku se neučí arabština nebo jiné islámské jazyky

Výuka arabštiny v Japonsku

Výuka arabštiny v Japonsku

Realita: Výše už bylo zmíněno, že jedna z univerzit podpořila přednášky muslimských učenců ve svých prostorách i na dalších místech. U tohoto bodu stojí za zmínku výraz islámské jazyky. To je opravdu perličkou, co si pomyslí stovky tisíc arabských křesťanů, kteří mluví arabsky a čtou Bibli v arabštině? Nebo tisíce Bosňáků, kteří také nejsou muslimy, ale mluví Bosensky, atd. Arabština je jazyk Koránu, ale muslimové mluví všemi jazyky světa, od japonštiny po češtinu (právě čtete text od muslima, takže je čeština islámským jazykem?). Druhou perličkou je výraz „na univerzitě v Japonsku“ – jako by tato vyspělá země s propracovaným vzdělávacím systémem měla jen jednu jedinou univerzitu. Faktem je, že jen v samotném Tokiu je přes 100 univerzit…) Zde naleznete jeden ze studijních oborů: Arabic studies http://www.tufs.ac.jp/english/education/ug/studies


Lež číslo 6: Nelze importovat Korán psaný v arabštině.


vitejte muslimsti turisti japonskoV japonských mešitách jsou Korány (samozřejmě v arabštině, překlady se totiž nemůžou nazývat Koránem, ale jen překladem významů). Dokonce nejen v mešitách, ale i v různých islámských centrech a modlitebnách. Neexistuje žádný důkaz, že by náboženská literatura podléhala zvláštní regulaci při dovozu. Muslimové běžně do Japonska jezdí a není známý žádný případ, že by si sebou nemohli vést Korán, nebo Korány.
Každopádně i kdyby taková regulace teoreticky existovala, tak se teda tisknou Korány v arabštině přímo v Japonsku. Logicky, dovážet by se nesměly, ale tisknout ano?
PS: V Japonsku asi už stejně čtou všechno online na tabletech, ne?


Lež číslo 7: Podle údajů zveřejněných japonskou vládou bylo vydáno povolení k přechodnému pobytu jen 2.000 muslimům, kteří musejí dodržovat japonské právo platné v zemi. Tito muslimové musí mluvit japonsky a vykonávat své náboženské rituály pouze v jejich domovech.

Mešita postavená Tureckem (Tokyo)

Mešita postavená Tureckem (Tokyo)

Realita: V Japonsku žije 60 až 80 tisíc muslimů bez japonského občanství (tedy s nějakou formou víza, nebo pobytu). To, že musí dodržovat místní zákony je logické, to platí přece pro všechny, i pro všechny Evropany či Američany… Je zcela absurdní si myslet, že cizinci musí mluvit vždy Japonsky, a ještě absurdnější je představa, jak někdo hlídá, jakým jazykem kdo právě mluví a jestli je to turista, obchodník, nebo student, jaký má druh pobytu a jakého je vyznání…. Autor asi vycházel z přísných podmínek pro pobyt všech cizinců, i většina Evropanů by neměla žádnou šanci získat pracovní víza v Japonsku. Navíc hoax v jiných jazykových variantách píše 200 tisíc, ne 2 tisíce, asi došlo k omylu v překladu.


Lež číslo 8: Japonsko je jediná země, která nemá řadu zastupitelských úřadů v nevýznamných islámských zemích.

Japonské diplomatické zastoupení ve světě

Japonské diplomatické zastoupení ve světě

Realita: Faktem je pravý opak: Japonsko má jako jedna z mála zemí diplomatické zastupení v absolutní většině zemí, kde žije většinově muslimská populace (od Tádžikistánu po Mauretánii).
Samozřejmostí je Japonské zastoupení v největších muslimských státech (Indonésie, Pákistán, Írán, Nigérie, Egypt, Turecko).


Lež číslo 9:  Japonsko má minimální vztahy s muslimskými zeměmi a neposílá jim humanitární pomoc.

japan_medicalcenter001_16x9Realita:  Pravý opak – Japonsko patří k zemím, které jsou velmi aktivní v humanitární pomoci, zejména při rozvojových a technicky náročných projektech. Když pojedete do Káhiry, možná pojedete soupravou metra s japonskou vlajkou a nápisem „Dar japonského lidu“. Nebo napříklád v Afghánistánu patří Japonsko mezi země nejvíce přispívající na humanitární a rozvojovou pomoc.

V září tohoto roku Japonsko oznámilo, že pomůže částkou 810 milionů dolarů (přibližně 19,5 miliardy Kč) na pomoc lidem postiženým válkou v Sýrii a zemím, kam míří uprchlíci (90% uprchlíků ze Sýrie bylo přijato v Jordánsku, Libanonu a Turecku, tedy většinově muslimské státy).


Lež číslo 10:  Japonci nejsou přitahováni islámem


japonsky muslim 02
Realita: Toto je velmi subjektivní záležitost. Někteří určitě přitahování islámem nejsou, jako i jinými náboženstvími, jiní přitahování jsou. Takové tvrzení nelze vztáhnout na celý národ. Už jen proto, že kolem 10 000 Japonců jsou muslimští konvertité, nebo jejich potomci.

PS: K tématu se pojí náš dřívější článek: Příběh Japonky, která objevila islám


Lež číslo 11: Muslimové žijící v Japonsku jsou zaměstnáni pouze zahraničními společnostmi.

Reportáž o muslimech v Japonsku

Reportáž o muslimech v Japonsku

Realita: Muslimové v Japonsku pracují jak v soukromé, tak státní sféře, ve firmách se zahraniční účastí i bez ní. Příkladem mohou být Japonci, řídící islámské centra, nebo vedoucí vlastní halál restaurace.


Lež číslo 12: Muslimové nemohou ani pomyslet na pronajmutí domu v Japonsku.

Islámské centrum Fukuoka

Islámské centrum Fukuoka

Realita: Stejně jako v ostatních oblastech života, pronájem nemovitosti nijak neovlivňuje to, jaké víry je majitel a nájemce. Řešit v podnikání, ubytování, či poskytování služeb jakého náboženství je příjemce, je proti japonským zákonům.

Japonští muslimové žijí stejně, jako všichni ostatní, ať už v pronájmu, nebo ve vlastních bytech a domech. Stejně tak svoje nemovitosti spravují a vytvářejí v nich modlitebny, restaurace, hotely apod.


Lež číslo 13: Nelze vytvořit islámskou školu nebo „Madrasu“ v Japonsku.

Madrasa

Madrasa v Japonsku

Realita: Slovo „madrasa“ znamená arabsky „škola“. Japonský státní aparát je zcela sekulární a neobsahuje žádné náboženské symboly jakéhokoli náboženství (žádné náboženstvím motivované státní svátky, náboženské motivy na bankovkách,  výuka na státních školách). Soukromé vzdělávání je ovšem svobodné a mohou existovat výuky různých náboženství při křesťanských či muslimských organizacích, při kostelech, či mešitách.

Výuka v japonské medrese (arabština)

Výuka v japonské medrese (arabština)

Je velmi snadné si zjistit a ověřit, že madrasy při mešitách v Japonsku existují a fungují, ať už je tam výuka zdarma v komunitě, nebo jde o placenou výuku.


Lež číslo 14: V Japonsku neexistují halál restaurace a neprodává se halál jídlo.

Halál

Halál prodejna v Kobe

Realita: Halál produkty jsou v Japonsku k dostání tam, kde žijí muslimské komunity, nebo kam jezdí muslimští turisté a podnikatelé.

V Japonsku dokonce zažívá v posledních několika letech velký rozmach právě obor halál restaurací a halál certifikací pro restaurace, hotely, letištní a vlakové pohostinství (například halál certifikáty rýže viz japandailypress.com). Také díky zaměření se mnohých japonských firem na lákání turistů z muslimských zemí http://japandailypress.com/tourism-industry).

Mapy dostupnosti Halal na webu

Mapy dostupnosti Halal na webu http://www.halalfriendlyhotel.com

Zde je web, který vás seznámí se stovkami halál restauracemi po celém Japonsku: halal restautants


Užitečné weby a dokumentace o islámu v Japonsku (v různých jazycích):
www.islam.or.jp
www.fukuokamasjid.org
www.japanesemuslims.com
www.halalfriendlyhotel.com


Fotogalerie: Některé japonské mešity a modlitebny:

mosque Tokyo

Mešita (Tokyo)

Osaka islámské centrum

Osaka islámské centrum

Hokkaido mešita

Hokkaido mešita

Sendai mešitaSendai mešita

Mie mešita

Mie mešita

Sap mešita

Sap mešita

Kyeshu mešita

Kyeshu mešita

Hiraki mešita

Hiraki mešita

Makki mešita

Makki mešita

Ramadán v Japonsku

Ramadán v Japonsku

Modlitebna v Japonsku

Modlitebna v Japonsku

Modlitebna v Japonsku

Modlitebna v Japonsku

Gifu mešita

Gifu mešita

Shin Anjo Mešita

Shin Anjo Mešita

Fukuoka mešita

Fukuoka mešita


Aktualizace 20.6.2016:

Islám v Japonsku: japonský premiér pořádal večeři při příležitosti Ramadánu (tzv. iftár)

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Islamofobie, Události - pozvánky - publikace - doporučení, Zahraniční se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.